Search Tags: Festival, Family Fun, Fenton Days, Fenton Festival, Entertainment, Parade,, Children's Fun, Free Family entertainment,